Ceník

Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny ve Václavovicích platný
od 1. 1. 2021

Registrace uživatele na kalendářní rok
Dospělí                                                                                             100 Kč
Děti do 15 let                                                                                      50 Kč
Členové čtenářského kroužku pro děti                                zdarma

Poplatky z prodlení
1. upomínka /po jednom měsíci/                                                        10 Kč
2. upomínka /po dvou měsících/                                                        30 Kč
3. upomínka /po třech měsících/                                                        40 Kč
doporučený dopis /po čtyřech měsících/                                            50 Kč

Ztráta dokumentu                                                            cena dokumentu